MATRYCE SILIKONOWE

Specjalizujemy si─? w produkcji wysokiej jako??ci matryc silikonowych do t??oczenia na gor─?co - hot stampingu.
Projekty grawerujemy z dok??adno??ci─? do 0,1 mm  co pozwala nam na dok??adne odwzorowanie najmniejszych detali z projektu.
Wykonujemy matryce p??askie, profilowane, promieniowe.
Dopuszczalna temperatura pracy matrycy silikonowej to 300 C

Matryce p??askie
Do wykonania stempla p??askiego potrzebujemy tylko gotowego projektu cyfrowego.
Termin wykonania stempla  z dostaw─? do Pa??stwa firmy wynosi dwa dni robocze.

Matryce wykonujemy z p??yt silikonowych na pod??o??u aluminium.
Standardowa twardo??─? gumy silikonowej w stopniach Shora:  85, 90 st.
nie standardowa twardo??─? gumy silikonowej  na zamówienie Shora: 70, 80 st.
Standardowa grubo??─? aluminium 1mm, 3mm, 6mm
Standardowa grubo??─? silikon 1,6 mm, 3mm.

W ofercie posiadamy matryce dwu warstwowe aluminium 1mm lub 3mm, 6mm, twardo??─? silikon w stopniach Shora 70/90 st.

Membrany silikonowe
W naszej ofercie wyst─?puj─? te?? membrany silikonowe 1,5 mm, 3 mm, bez pod??o??a aluminium.

Matryce profilowane, promieniowe.
Do wykonania stempli kszta??towych potrzebujemy od 20 do 100 szt opakowa?? w celu dokonania pomiarów powierzchni a nast─?pnie wykonanie prób i testów zdobienia.
Termin wykonania stempla kszta??towego jest zale??ny od stopnia trudno??ci i mo??e potrwa─? od 5 do 14 dni.
Stemple kszta??towe wykonujemy na membranach silikonowych o grubo??─? 1,5mm, 3mm twardo??─? silikonu w stopniach Shora:  80, 85, 90 lub dwu warstwowe 70/90 Sh

Prosimy o przysy??anie projektów wektorowych skala 1:1 w formacie: Corel Draw .cdr lub PDF, EPS,
Uwaga !!!
Wszystkie czcionki w projekcie musz─? by─? zamieniony na krzywe.

Posiadamy do??wiadczenie graficzne w przypadku niewielkich korekt w nades??anym przez pa??stwa projekcie s??u??ymy pomoc─?.
Nie wykonujemy projektów gotowych !!!

      

Copyright Hubert Nowak © 2008. Wszelkie prawa zastrze┼╝one.